Limmareds Rör AB

Självhjälp

Samling av relevant information gällande värmepumpar. Nedan hittar du dom vanligaste frågorna.

Instruktionsfilmer

Instruktionsfilmer

Brytning av värmekurva

I filmen får vi se en hur man enkelt kan justera värmekurvan för att öka eller minska temperaturen på framledningen, det vill säga den vattentemperatur som pumpen skickar ut i husets värmesystem. Detta knep kan vara särskilt användbart när utetemperaturen närmar sig noll grader och man känner att kylan smyger sig in i huset.

Inställningar av värmekurva

Inomhustemperaturen kan enkelt regleras genom att justera värmepumpens värmekurva. Genom att ha rätt inställd värmekurva minimeras ansträngningen och energiförbrukningen blir låg. På så sätt kan man njuta av en behaglig inomhustemperatur oavsett väderförhållanden.

Inställningar av värmekurva

Inomhustemperaturen kan enkelt regleras genom att justera värmepumpens värmekurva. Genom att ha rätt inställd värmekurva minimeras ansträngningen och energiförbrukningen blir låg. På så sätt kan man njuta av en behaglig inomhustemperatur oavsett väderförhållanden.

Inställning driftläge

I den här filmen får du lära dig hur du smidigt kan ställa in de olika driftlägena för din värmepump. En av de inställningarna som visas är hur du enkelt kan få pumpen att endast producera varmvatten.

Inställning driftläge

I den här filmen får du lära dig hur du smidigt kan ställa in de olika driftlägena för din värmepump. En av de inställningarna som visas är hur du enkelt kan få pumpen att endast producera varmvatten.

Inställning Akutdrift

Om du skulle råka stöta på problem med din värmepump finns det en tillfällig lösning som du kan använda dig av – den interna eltillsatsen. Det är viktigt att komma ihåg att detta läge endast bör användas som en akut åtgärd, eftersom det kan medföra högre driftkostnader. Det är bäst att avvakta hjälp från din installatör för att få problemet åtgärdat på ett mer permanent sätt.

Inställning Akutdrift

Om du skulle råka stöta på problem med din värmepump finns det en tillfällig lösning som du kan använda dig av – den interna eltillsatsen. Det är viktigt att komma ihåg att detta läge endast bör användas som en akut åtgärd, eftersom det kan medföra högre driftkostnader. Det är bäst att avvakta hjälp från din installatör för att få problemet åtgärdat på ett mer permanent sätt.

Drifttider

Här kan du enkelt få en översikt över hur mycket tid värmepumpens olika komponenter har använts. Du kan exempelvis se hur mycket tid som har ägnats åt att producera varmvatten eller hur mycket tid värmepumpen har utnyttjat elpatronen. Det ger dig en och tydlig bild av hur energin har fördelats.

Drifttider

Här kan du enkelt få en översikt över hur mycket tid värmepumpens olika komponenter har använts. Du kan exempelvis se hur mycket tid som har ägnats åt att producera varmvatten eller hur mycket tid värmepumpen har utnyttjat elpatronen. Det ger dig en och tydlig bild av hur energin har fördelats.

Återställning av larm

I den här filmen får du lära dig hur du enkelt kan återställa larmet i värmepumpens meny för att få igång den igen. Om larmet återkommer regelbundet eller om det inte går att återställa, rekommenderas det att du kontaktar din installatör för vidare assistans.

Återställning av larm

I den här filmen får du lära dig hur du enkelt kan återställa larmet i värmepumpens meny för att få igång den igen. Om larmet återkommer regelbundet eller om det inte går att återställa, rekommenderas det att du kontaktar din installatör för vidare assistans.

Inställning av värmestopp

I den här filmen får du se hur du kan justera funktionen som stoppar värmeproduktionen när det är varmt ute. Det är värt att nämna att även om detta stopp är aktiverat kommer värmepumpen fortfarande att producera varmvatten.

Inställning av värmestopp

I den här filmen får du se hur du kan justera funktionen som stoppar värmeproduktionen när det är varmt ute. Det är värt att nämna att även om detta stopp är aktiverat kommer värmepumpen fortfarande att producera varmvatten.

Inställning Rumbörvärme

Här är en enkel instruktion för att göra en tillfällig höjning eller sänkning av rumstemperaturen. Observera att om du önskar en mer permanent förändring är det bäst att justera värmekurvan och i så fall kontakta din installatör för support.

Inställning Rumbörvärme

Här är en enkel instruktion för att göra en tillfällig höjning eller sänkning av rumstemperaturen. Observera att om du önskar en mer permanent förändring är det bäst att justera värmekurvan och i så fall kontakta din installatör för support.

Intergralvärde

När du tar kontakt med en installatör eller servicetekniker för att få rådgivning är de ofta intresserade av att veta hur stort värmebehov ditt hus har. I filmen får du en enkel demonstration av hur du kan avläsa detta värde i värmepumpens display.

Intergralvärde

När du tar kontakt med en installatör eller servicetekniker för att få rådgivning är de ofta intresserade av att veta hur stort värmebehov ditt hus har. I filmen får du en enkel demonstration av hur du kan avläsa detta värde i värmepumpens display.

System
temperatur

I denna film får du lära dig hur du avläser olika temperaturer i din anläggning. Kom ihåg att utegivaren ibland kan visa aktuella temperaturer med en viss fördröjning.

Systemtemperatur

I denna film får du lära dig hur du avläser olika temperaturer i din anläggning. Kom ihåg att utegivaren ibland kan visa aktuella temperaturer med en viss fördröjning.

Thermia värmepump funktion med förklaring

I denna video får du en översikt av hur en värmepump fungerar och vad som händer i kylkretsen när den hämtar energi för att överföra till ditt värmesystem.

Thermia värmepump funktion med förklaring

I denna video får du en översikt av hur en värmepump fungerar och vad som händer i kylkretsen när den hämtar energi för att överföra till ditt värmesystem.

Thermia värme och varmvatten / Thermia heat and hot

I filmen får du se hur en växelventil arbetar när värmepumpen växlar mellan uppgifterna att värma upp huset och producera varmvatten.

Thermia värme och varmvatten / Thermia heat and hot

I filmen får du se hur en växelventil arbetar när värmepumpen växlar mellan uppgifterna att värma upp huset och producera varmvatten.

Thermia bergvärme/Thermia ground source vertical

I den här videon kan du lära dig hur bergvärmepumpen effektivt använder den naturliga solenergin som lagras i berggrunden för att generera värme och varmvatten. 

Thermia bergvärme/Thermia ground source vertical

I den här videon kan du lära dig hur bergvärmepumpen effektivt använder den naturliga solenergin som lagras i berggrunden för att generera värme och varmvatten. 

Thermia jordvärme / Thermia ground source horizontal

Genom att använda en markkollektor eller jordvärmeslinga kan värmepumpen utnyttja den solenergi som finns lagrad i markytan. På ett liknande sätt som vid bergvärme hämtas energin från marken och används för att generera värme och varmvatten.

Thermia jordvärme / Thermia ground source horizontal

Genom att använda en markkollektor eller jordvärmeslinga kan värmepumpen utnyttja den solenergi som finns lagrad i markytan. På ett liknande sätt som vid bergvärme hämtas energin från marken och används för att generera värme och varmvatten.

Thermia luftvärme / Thermia air source

 I denna film får vi se hur energi för värme och varmvatten utvinns direkt från uteluften utan att använda sig av en slinga i berg eller jord.

Thermia luftvärme / Thermia air source

 I denna film får vi se hur energi för värme och varmvatten utvinns direkt från uteluften utan att använda sig av en slinga i berg eller jord.

Kontakta oss

Hittade inte du svar på din fråga? Kontakta oss så hjälper vi dig gärna.

Värmepumpar

Med oss får du mer än 40 års erfarenhet av Thermia värmepumpar, vilket säkerställer maximal energieffektivitet och bekvämlighet för dig som kund.