Limmareds Rör AB

Vi installerar och monterar värmepumpar

Välj rätt värmepump för ditt hem och energibehov. Här har du allt du behöver veta om berg-, mark-, luft- och sjövärme så att du kan hitta den optimala lösningen för ditt hem och din ekonomi.

BLI UPPRINGD AV OSS

Vi kontaktar dig oftast inom 24h

Värmepumpar

Det finns fyra grundtyper av värmepumpar:

Luft/luft hämtar energi från utomhusluften och omsätter den till varmluft. Kan inte producera varmvatten. Bör ses som ett komplement till annan uppvärmning.


Luft/vatten omsätter energi från utomhusluften till värme åt bostadens vattenburna värmesystem (element eller golvvärme). Modellen kan även producera varmvatten. Det här alternativet ger ett heltäckande värmesystem.

Vätska/vatten hämtar energin från berggrunden, marken eller sjöbotten via en vätska som cirkulerar i en slinga. Värmen överförs sedan till husets vattenburna värmesystem. Modellen kan även producera varmvatten. Är effektivare än luft/vatten vid låga utetemperaturer. Det här alternativet ger ett heltäckande värmesystem.

Frånluft återvinner energi ur husets ventilationsluft och återför den till värmesystemet. Den kan göra besparingsinsatser, men är inte någon huvudförsörjare av värme och varmvatten.
Värmepumpen använder i ungefärliga tal 1 del elenergi för att utvinna 3 delar solenergi.
Alla högkvalitativa värmepumpar är utrustade med en elpatron som kan ge extra tillskott under riktigt kalla vinterdagar eller om ett fel skulle uppstå i utrustningen.

Livslängd och skötsel

Livslängden på en värmepump varierar mellan olika modeller och märken, men generellt ska en luft/vatten- eller vätska/vattenvärmepump från en bra tillverkare hålla mellan 20 och 30 år.
En stor fördel med värmepumpen är att den behöver minimalt med skötsel och underhåll. Om den installeras korrekt ska du nästan kunna glömma bort att du har den – den ska fungera varje dag året runt, medan du har det varmt och bekvämt i hemmet.
Värt att notera: Med hjälp av ett extra tillbehör kan vissa värmepumpar även producera komfortkyla.

Fyra olika sätt att hämta energin

I berggrunden, marken, luften och sjövattnet finns lagrad solenergi som kan användas för uppvärmning. En värmepump utnyttjar denna outtömliga och miljövänliga värmekälla och transporterar den in i ditt hem. Beroende på var du hämtar grundvärmen används olika benämningar på värmepumpen. En markvärmepump tar energi från jordytan, en bergvärmepump från berggrunden, en sjövärmepump från vattnet och en luftvärmepump från utomhusluften.

Bergvärme

Ditt hem och varmvatten kan värmas upp med hjälp av solenergi lagrad i berggrunden – en effektiv och pålitlig lösning med minimal inverkan på din tomt och som ger jämn temperatur året runt. 

Markvärme

Med markvärme kan du dra nytta av en jämn temperatur året runt, undvika borrning i berggrund och minska installationskostnaderna jämfört med bergvärme.

Luftvärme

Luftvärmepumpen, med sin lägre investeringskostnad och minimala påverkan på tomten, är ett utmärkt alternativ för dig som vill ha en enkel och prisvärd värmelösning. 

Sjövärme

Sjövärme är en pålitlig uppvärmning av ditt hem och varmvatten, helt utan behov av borrning. Sjövärmepumpen erbjuder en jämn temperatur året runt med liten påverkan på din tomt, ett utmärkt alternativ för dig med tillgång till sjö eller vattendrag.

Självhjälp

Utforska vårt bibliotek av resurser och hitta svaren på dina frågor. Tillsammans kan vi säkerställa att din värmepump fungerar effektivt och tillfredsställer dina behov på bästa sätt.

Kontakta oss

Vi finns här för att rådgiva dig och hjälpa dig med diverse problem. Hör av dig till oss.

Värmepumpar

Så här fungerar värmepumpen

 
  1. En brinevätska* cirkulerar i en kollektorslinga och tar upp värmeenergi från berg, mark, luft eller vatten.
  2. Vid värmeväxlaren (förångaren) möter den ljumma brinevätskan i kollektorslingan det iskalla köldmediet** som cirkulerar i värmepumpen. Köldmediet värms då upp några grader och förångas.
  3. En kompressor ökar sedan trycket på det nu gasformiga köldmediet. När trycket ökar, ökar även temperaturen.
  4. Via en värmeväxlare (kondensor) överförs värme från det heta köldmediet till husets värmesystem, och i samband med det sjunker temperaturen och köldmediet blir till vätska igen.
  5. Köldmediet cirkulerar vidare. I expansionsventilen sänks trycket tillbaka. Temperaturen sjunker och köldmediet blir iskallt. Processen börjar om när köldmediet åter möter brinevätskan från kollektorslingan.

* Brinevätskan är en vätska som inte kan frysa, till exempel sprit eller glykol. 

** I dag används miljöskonsamma köldmedier, till exempel kolväten och koldioxid. Tidigare användes freoner.

Referenser

Vad våra kunder säger om oss

Företaget som grundades 1947 övertogs 1979 av Rolf Carlsson som ännu är verksam i bolaget. 1983 flyttades verksamheten till Västra Järnvägsgatan 6 i Limmared.

Hade en vattenläcka i badrummet i sommarstugan. Patrik från Limmareds rör var framme efter bara 1h och vi kunde njuta av helgen. Tacksam för deras hjälp!
Sasha Motekalemi
Toppen! Trevlig personal som fixade det jag bokat för. Och monterade in en kökskran och kran på pannan på köpet.
Renee Lidström
Kvalitetsarbeten på rörarbeten och övriga installationer! Även på den så viktiga energi och kostnadssänkande rörisoleringen!
Peter Rönnholm
Previous slide
Next slide